Dlaczego powinniśmy uczyć się języka rosyjskiego?
Po co uczyć się języka rosyjskiego?
Высшее образование в России
Высшее образование за рубежом всегда является залогом успеха и больших карьерных перспектив.
System szkolnictwa w Rosji
Podobnie jak w Polsce, pierwszym etapem edukacji każdego młodego Rosjanina jest szkoła podstawowa, nazywana poziomem prymarnym i oficjalnie trwa ona 4 lata,