Turkmenistan – WSTĘP
Dzisiejszy Turkmenistan obejmuje obszar, na którym doszło do skrzyżowania wielu cywilizacji.