Ustrój polityczny, podział administracyjny i ludność Mongolii
Mongolia jest dziś krajem całkowicie demokratycznym, w którym władza pochodzi z wolnych wyborów, swobody obywatelskie są respektowane.
Kultura Mongolii
Muzyka Mongolii: Podstawą mongolskiej muzyki jest skala pięciotonowa, tzw. Pentatonika. Naród mongolski jest bardzo muzykalny i lubi śpiewad. Pieśni z reguły są jednogłosowe. Głównymi jej rodzajami są pieśni - tzw. uroczyste, o swobodniej rytmice
Jurta (ger) – życie koczownika Mongolskiego
Życie koczownika sprawia, że budowanie stałego domu staje się mało opłacalne.
Język i pismo w Mongoli
Język - Starodawny i współczesny Mongołowie mówią językiem mongolskim, który zalicza się do grupy języków Ałtajskich w skład, których wchodzą języki, kazaskie, tureckie, uzbeckie japooskie i koreańskie
Historia Mongolii
Mongolia jest krajem ze starodawną kulturą i niezwykłymi dziejami historycznymi spośród ludów zamieszkałych w Azji Centralnej.
Gospodarka Mongolii
Produkt narodowy brutto na 1 mieszkańca wynosi niecałe 500 USD. Najwyższy udział w tworzeniu PNB mają (szacunkowo) handel (36%), przemysł (30%), i rolnictwo (23%).
Geografia Mongolii
Krajobraz Mongolii Mongolia jest krajem śródlądowym o charakterze wyźynno - górzystym, leżącym w północno - wschodniej części Azji Centralnej.