Przyjęcie "mapy drogowej" zgodnie z algierskimi decyzjami o wynikach spotkania ekspertów państw członkowskich i spoza OPEC, zależy bezporednio od pozycji Iraku i Iranu, państw wcześniej sprzeciwiających się zmniejszeniu produkcji, to oświadczenie zostało złożone dziennikarzom 29 października przez szefa Ministerstwa Energetyki Azerbejdżanu Natiga Alijewa.

Według niego, jeśli większość krajów członkowskich OPEC mają tendencję do stabilizacji cen ropy naftowej na rynku i utrzymują tendencję wzrostową, to Iran i Irak są zainteresowane wyłącznie zwiększeniem wydobycia swojej ropy naftowej i wyjściem na pozycje, które zawsze były zajmowane przez nich w OPEC. Dlatego teraz ten punkt widzenia jest bardzo aktualny "w świetle tego, co może nastąpić przed końcem roku" - cytuje ministra TASS.

 

Temat Koordynacji współpracy międzynarodowej w zakresie projektowania, budownictwa i przebudowy dróg został omówiony na konferencji w Aszchabadzie

W sali konferencyjnej hotelu "Ýyldyz" odbyła się XXXVIII sesja rady Międzyrządowej robotników drogowych wraz z Międzynarodowym stowarzyszeniem związków zawodowych transportu i infrastruktury drogowej. W Forum wzięli udział szefowie resortów i organów administracji drogowych krajów WNP, przedstawiciele organizacji międzynarodowych, stowarzyszeni członkowie Rady, eksperci krajowi i zagraniczni z odpowiednich organów profilowych, a także specjaliści zajmujące się tą dziedziną.

Przeprowadzenie spotkania w Aszchabadzie jest kolejnym wyraźnym dowodem rosnącego prestiżu Turkmenistanu na arenie światowej , pokazuje trafność polityki transportowej realizowanej przez prezydenta Gurbanguly Berdimuhamedowa, której celem jest realizacja znacznego potencjału ekonomicznego i tranzytowego.

Celem Rady jest koordynacja pracy w zakresie projektowania, budownictwa i przebudowy dróg na międzypaństwowym poziomie, zapewnienie jedności technologicznej sieci dróg, skoordynowanego rozwoju ich infrastruktury.

Kwestie poruszone na posiedzeniu, to opracowanie ujednoliconych zasad eksploatowania dróg, kompleksowe wspólne obliczenia w tej dziedzinie, wprowadzenie nowych technologii i materiałów w drogownictwie i inne. Zaczęła się zapalona wymiana poglądów na temat perspektyw rozwoju tranzytowo-transportowych korytarzy przy użyciu dróg, zwiększenia wolumenu przewozów towarowych w regionie.

Na otwarciu posiedzenia odnotowano, że Turkministan wykazujący wysoki poziom społeczno-ekonomicznego rozwoju aktywnie tworzy nowoczesną infrastrukturę transportową i logistyczną o znaczeniu regionalnym i międzynarodowym. Jest to wynikiem postępującej i przyszłościowej polityki prowadzonej przez prezydenta Gurbanguly Berdimuhamedowa i mającej na celu budowanie wzajemnie korzystnej współpracy ze wszystkimi zainteresowanymi partnerami zagranicznymi.

Wiadome jest to, że dziś współpraca międzynarodowa bardziej niż kiedykolwiek jest potrzebna w aktualnej dziedzinie globalnego rozwoju - transporcie i komunikacji. Tworzenie infrastruktury o wysokiej jakości ma pozytywny wpływ na wzrost ekonomiczny, sprzyja rozszerzeniu zakresu handlu, otwiera nowe możliwości dla oszczędzania poprzez zmniejszenie cen na transport towaru i logistyki. W danym kontekście uczestnicy forum podkreślili istotność kwestii omawianych podczas konferencji, dotyczących regionalnej współpracy i integracji ekonomicznej krajów WNP, a w szczególności najkorzystniejsze wykorzystanie dróg dla zrównoważonego i stabilnego rozwoju regionów.

Stwierdzono też, że w Turkministanie powszechnie wprowadzane są do użytku mosty drogowe, mające na celu być istotnym elementem międzynarodowej sieci komunikacji transportowej. To, z kolei, jest również uważane za ważny krok w kierunku tworzenia, efektywnego wykorzystania i rozbudowy regionalnych i ponadregionalnych dróg transportu przez Azję Środkową. Ogólnie rzecz biorąc, realizacja dużych projektów w tej dziedzinie zapewni dla krajów WNP i w regionie Azji Środkowej korzystne warunki dla tranzytu.

W ramach krajowych programów rozwoju wszystkich sektorów ekonomii w naszym kraju stopniowo przeprowadzany jest szereg dużych projektów, aby zoptymalizować przepływ ruchu transportowego w przestrzeni euroazjatyckiej. Razem z krajami regionu i odpowiednimi organami ONZ i OBWE, Turkmenistan aktywnie rozwija takie transportowe korytarze jak "Północ-Południe" i "Wschód-Zachód",mające być wiarygodnym mostem współpracy i rozwoju stosunków handlowych i gospodarczych między krajami kontynentu. W tym kontekście uczestnicy spotkania podkreślili aktualność i trafność zbliżającej się w listopadzie w Aszchabadzie pierwszej światowej konferencji na temat zrównoważonego systemu transportowego, która ma na celu przyczynić się w jak największym stopniu do dalszego rozwoju wzajemnie korzystnej współpracy międzynarodowej w tej ważnej dziedzinie.

Podczas konferencji, odnośnie rozwoju infrastruktury drogowej, specjaliści stwierdzili, że nowe projekty dotyczące budowy i przebudowy autostrad nie były realizowane w tak szybkim tempie i w takiej wielkiej skali. Jednocześnie, w ramach kompleksowej pracy przewidziane są niezbędna wymiana sieci inżynieryjno-komunikacyjnych, wprowadzenie nowoczesnych systemów bezpieczeństwa ruchu drogowego, montaż elektronicznych wyświetlaczy informacyjnych, wyświetlaczy LED, itp. Wszystko to umożliwia optymalizowanie przepływów ruchu transportowego i zwiększenie przepustowości sieci drogowej biorąc pod uwagę rosnącą liczbę pojazdów, także wzrost bezpieczeństwa drogowego.

Standard światowy -podstawowa cecha budowania na terenie całego kraju dróg Aszchabad-Karakum-Daszoguz, Turkmenbaszi-Aszchabad-Farab. Na trasie tych autostrad budowane są dziesiątki obiektów - nowoczesne węzły komunikacyjne, mosty i wiadukty, które zmniejszą obciążenie autostrad, zapewnią bezpieczny ruch i ochronę przed zjawiskami przyrodniczymi.

W ramach XXXVIII spotkania Międzyrządowej rady robotników drogowych omówione zostały także kwestie związane z bezpieczeństwem i ochroną pracy w sektorze drogowym. Zostały omówione kwestie przygotowania specjalistów (szkoleń), wprowadzanie nowych technologii, materiałów, maszyn, narzędzi do sektora transportu drogowego i innych.

Priorytetowe kierunki rozwoju sektora drogowego w krajach WNP i Azji Środkowej, pogłębienia współpracy w realizacji istniejącego w tej dziedzinie ogromnego potencjału znajduje odzwierciedlenie w przyjętym w wyniku konferencji protokołu.Państwowa agencja informacyjna w Turkministanie.

Tłumaczył: Artur Mikłaszewicz

Źródło: http://www.turkmenistan.gov.tm/?id=12001

Państwo: 

Dodaj komentarz

Zwykły Tekst

  • Znaczniki HTML niedozwolone.
  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
CAPTCHA
Przepisując ciąg znaków z obrazka udowodnij że nie jesteś botem.