Oficjalna nazwa - Republika Białoruś

Prezydent - Aleksander Łukaszenka (z 1994)

Premier - Andrzej Kobiakow (z 2014)

Teren - 207,6 tys. km kwadratowych

 

Ludność:

liczba – 9 mln 495,5 tys. osób (na 1 lipca 2017 r.)

oczekiwana długość życia przy urodzeniu – 73,2 roku

odsetek ludności miejskiej – 77,9%

Stolica: Mińsk – 1 mln 974,8 tys. osób

Regiony oraz regionalne centra (na 1 stycznia 2017):

Obwód Brzeski – 1 mln 386,4 tys. osób (Brześć – 340 tys.)

Obwód Witebski – 1 mln 188,0 tys. osób (Witebsk – 376 tys.)

Obwód Homelski – 1 mln 420,6 tys. osób (Homel – 531 tys.)

Obwód Grodzieński – 1 mln 47,5 tys. osób (Grodno – 366 tys.)

Obwód Mohylewski – 1 mln 64,4 tys. osób (Mohylew – 378 tys.)

Obwód Miński – 1 mln 423,0 tys. osób

Narodowości: białorusini – 83,7%, rosjanie – 8,3%, polacy – 3,1%, ukraińcy – 1,7%, żydzi – 0,1%, inne narodowości – 3,1% (spis ludności, 2009 rok).

Języki państwowe: białoruski, rosyjski

Święto: Dzień Niepodległości Republiki Białoruś – 3 lipca

Waluta narodowa - rubel białoruski (Br)

Wskaźniki ekonomiczne

PKB (2016) Br94,3 mld euro; na mieszkańca – Br9,9 tys.

Rynkowa struktura eksportu (2016):

produkty mineralne – 21,6%

produkty przemysłu chemicznego, kauczuk, w tym chemiczne włókna i nici – 20,2%

maszyny, urządzenia i środki transportu – 18,4%

czarne metale, metale nieżelazne i wyroby z nich – 6,9%

produkty przemysłu spożywczego i surowce do jego produkcji – 17,5%

inne – 15,4%

Rynkowa struktura importu (2016):

produkty mineralne – 27,5%

maszyny, urządzenia i środki transportu – 22,8%

czarne metale, metale nieżelazne i wyroby z nich – 8,1%

produkty przemysłu chemicznego, kauczuk, w tym chemiczne włókna i nici – 15,0%

produkty przemysłu spożywczego i surowce do jego produkcji – 14,6%

inne – 11,0%

 

Podstawowe partnerzy handlowi (2016)

Rosja

Ukraina

Chiny

Wielka Brytania

Niemcy

Polska

Holandia

Litwa

Turcja

Włochy

Główne gałęzie przemysłu

metalurgiczna

inżynieria mechaniczna

obróbka metali

przemysł chemiczny i petrochemiczny

przemysł lekki

przemysł spożywczy

Powierzchnia gruntów rolnych - 8582 tys. ha (na 1 stycznia 2016).

Rolnictwo specjalizuje się w uprawie zbóż, ziemniaków, warzyw, buraków cukrowych, lnu, hodowli bydła.

 

Zasoby naturalne:

Drewno, torf, potasowa i kamienna sól, niewielkie złoża ropy naftowej i gazu ziemnego, granit, dolomit, wapień, glina, piasek.

Liczba pracujących: 4,4 mln (2016).

Bezrobocie: 45,2 tys. osób (oficjalnie zarejestrowanych, 2016).

Rozkład liczby pracujących według rodzajów działalności gospodarczej (2016):

przemysł – 23,3%

rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo – 9,6%

budownictwo – 7,3%

transport i komunikacja – 6,7%

handel; naprawa samochodów, artykułów gospodarstwa domowego i artykułów użytku osobistego – 14,5%

edukacja – 10,2%

inne – 28,4%

 

Połączenie mobilne i stacjonarne

Liczba abonentów sieci telekomunikacji ruchomej – 11,4 mln.

Zasięg usług telekomunikacji ruchomej w standardzie LTE – 60%. Obecnie usługi są świadczone w Mińsku i wszystkich centrach regionalnych, dużych centrach rejonowych w kraju.

Liczba abonentów stacjonarnej telekomunikacji – 47,5 aparatów na 100 mieszkańców.

Liczba abonentów i użytkowników sieci Internet – ponad 11 mln, w tym stacjonarnego szerokopasmowego dostępu do Internetu – ponad 3 mln. W ocenie Międzynarodowego związku telekomunikacyjnego, Białoruś w 2016 r. zajęła 23. pozycję według liczby użytkowników szerokopasmowego dostępu do Internetu.

 

Przepustowość międzynarodowego kanału dostępu do Internetu – 1110 Gb/s.

Na podstawie wyników badania Międzynarodowego Biura Światowego Związku Pocztowego w zakresie korzystania krajami-członkami UPU z narzędzi ICT dla rozwoju pocztowych usług elektronicznych, Republika Białoruś zajmuje 3 miejsce z 87 krajów w indeksie rozwoju pocztowych usług elektronicznych.

 

Transport

Długość torów kolejowych – 5480 km, w tym zelektryfikowanych – 1131 km. Autostrad – 101,6 tys. km, w tym utwardzonych – 87,7 tys. km (2016). Całkowita długość rurociągów naftowych – 2983 km, rurociągów produktów naftowych – 751 km, gazociągów – 7837 km (2013).

Tłumaczenie: Irina Michiejewa

Źródło: http://www.belarus.by/ru/about-belarus/key-facts

Państwo: 

Komentarze

Dodaj komentarz

Zwykły Tekst

  • Znaczniki HTML niedozwolone.
  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
CAPTCHA
Przepisując ciąg znaków z obrazka udowodnij że nie jesteś botem.