Na Białorusi żyją przyjaźni i dobroduszni ludzie. Cierpliwość i spokój białorusinów w dużej mierze determinowane przez historię z niezliczoną liczbą wojen. Przy czym sami białorusini nigdy ich nie zaczynali. Białoruś zawsze chętnie przyjmuje gości i jest zainteresowana, aby oni bliżej zapoznali się z kulturą, tradycjami kraju.

Białorusini – naród wschodniosłowiański zamieszkujący głównie tereny dzisiejszej Białorusi oraz inne kraje byłego Związku Radzieckiego, przede wszystkim Rosję, Ukrainę, Kazachstan, Łotwę i Litwę. Znaczne diaspory znajdują się również w USA, Izraelu, Kanadzie, Brazylii i Polsce.

Historycy białoruscy pochodzenie swojego narodu wywodzą od dwóch dawnych słowiańskich plemion: Krywiczów i Dregowiczów, a niektóre dawne księstwa Rusi Kijowskiej (Połockie, Smoleńskie, Turowskie, Pińskie) uważane są w historiografii białoruskiej za pierwsze białoruskie organizmy państwowe.

Plemiona wschodniosłowiańskie od VI wieku rozprzestrzeniały się na wielkim obszarze Europy Wschodniej. Od VI do X wieku w basenie Dźwiny, górnego Dniepru i Wołgi osiedlało się plemię Krywiczów, które podzieliło się później na dwie grupy: zachodnią i wschodnią. Obszary na północ od rzeki Prypeć były zaś obszarem zamieszkania Dregowiczów. Należy jednak pamiętać, że jeszcze w X wieku nie można mówić o znacznych różnicach pomiędzy poszczególnymi plemionami wschodniosłowiańskimi, również jeśli chodzi o język, jakiego używały. Różnicowaniu narodowościowemu sprzyjał rozwój zależności feudalnych i podział Rusi Kijowskiej na poszczególne księstwa.

 

Dzisiaj Białorusini stanowią ponad 80% ludności kraju. Ze względu na przeszłość historyczną na Białorusi mieszkają i wiele innych narodowości, niektóre z nich już od kilku pokoleń:

  • rosjanie (8,2%) od dawna żyli na terenie Białorusi. Ogromny napływ był zarejestrowany po II Wojnie światowej

  • polacy (3,1%) mieszkali w zachodniej części kraju na przestrzeni wieków

  • ukraińcy (1,7%) – największy napływ zarejestrowany w XVIII–XIX ww.

  • żydzi (0,13%): pierwsi żydzi osiedlili się na Białorusi w XV wieku. Z początku lat 1980-tych z powodu emigracji do Izraela i innych krajów żydowska ludność Białorusi zmniejszyła się i wynosi mniej niż 30 tys.osób.

Również na Białorusi mieszkają tatarzy, cyganie, litwini i łotysze.

 

Języki Białorusi

Białoruski i rosyjski języki są językami państwowymi Białorusi. Inne języki, takie jak polski, ukraiński i hebrajski, są używane na poziomie społeczności lokalnych.

Tłumaczenie: Irina Michiejewa

Źródło: http://www.belarus.by/ru/about-belarus/nationality

Państwo: 

Dodaj komentarz

Zwykły Tekst

  • Znaczniki HTML niedozwolone.
  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
CAPTCHA
Przepisując ciąg znaków z obrazka udowodnij że nie jesteś botem.