Mongolia jest dziś krajem całkowicie demokratycznym, w którym władza pochodzi z wolnych wyborów, swobody obywatelskie są respektowane. Zgodnie z konstytucją z 12.02.1992 roku głową paostwa jest prezydent wybierany w wyborach powszechnych na 4- letnią kadencję. Organem władzy ustawodawczej jest jednoizbowy parlament- Wielki Chural Paostwowy, w którego skład wchodzi 76 deputowanych wybieranych w wyborach powszechnych na 4 lata. Władza wykonawcza należy do rządu, na czele którego stoi premier powoływany przez parlament. Kraj podzielony jest na 18 województw /ajmaków/ i 4 miasta wydzielone na prawach ajmaków tj. Ulaanbaatar, Darchan-uul /który zawiera miasto Darchan/, Orchon /z miastem Erdenet/ oraz Gobi-sumber / ze strefą wolnego handlu w mieście Czoir/. Ajmaki podzielone są na 324 somony, każdy aimak składa się z 12 - 16 somonów. Populacja Mongolii w 1998 roku przekroczyła liczbę 2420000, przyrost naturalny wynosi ok. 2 procent. Ponad 95 % ludności stanowią Mongołowie,a wśród nich głównie Chałchasi (75%), również inne grupy etniczne, mongolojęzyczne jak: Derbeci (2,9%), Buriaci (2,5%),Bajaci (2,1%), Dzachczynowie (1,3%), Darigangowie (1,7%), Ueleci i Torguci (1,2%), i inne. Poza tym Kazachowie i Tuwioczycy stanowią pozostałą części narodu. Gęstośd zaludnienia w Mongolii jest niska, obecnie średnio na 1 km kw. przypada 1,5 mieszkaoca. 2 Najgęściej zaludnione są okolice Ulaanbaatar, najsłabiej południowa częśd kraju. W miastach żyje ponad 51

Państwo: 

Dodaj komentarz

Zwykły Tekst

  • Znaczniki HTML niedozwolone.
  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
CAPTCHA
Przepisując ciąg znaków z obrazka udowodnij że nie jesteś botem.