W 2019 roku mieszkańcy Rosji mogą spodziewać się wielu zmian. W państwie dziesiątki przepisów weszło w życie, część z nich obowiązuje już od 1 stycznia. Zmiany dotkną głównie freelancerów, działkowców, biznesmenów, rodziców, kierowców, właścicieli psów; wszyscy mieszkańcy odczują, że zaczyna dziać się coś nowego. Najważniejsze kwestie w zakresie przemian dotyczyć będą podatku VAT, opłat za śmieci, cen benzyny, kar za zniesławienie, zakazu nielegalnego tuningowania samochodów. Warto o tym wcześniej przeczytać, by nie być zaskoczonym.

Freelancerzy zaczną płacić podatki

Nowy rok może nie być łatwy dla tzw. freelancerów (obywateli, którzy nigdzie oficjalnie nie pracują, jednak czerpią zyski ze swojej pracy zawodowej, na przykład, prywatny hydraulik) . Od 1 stycznia 2019 r. w czterech pilotażowych regionach, a mianowicie w Moskwie, Obwodzie moskiewskim i kałuskim, a także w Tatarstanie zacznie obowiązywać specjalny system podatkowy.

Ich dochody będą opodatkowane, a wysokość podatku zależeć ma od tego, komu swoje usługi świadczyć będą freelancerzy: w przypadku transakcji z osobą fizyczną stawka wyniesie 4 proc., z osobą prawną — 6 procent. Od pozostałych podatków będą na razie zwolnieni. Eksperyment potrwa 10 lat — do końca 2028 roku. W celu zapłacenia należności obywatele będą musieli samodzielnie zarejestrować się w systemie "Mój podatek" za pomocą aplikacji mobilnej.

Po rejestracji każdy freelancer będzie miał potrącenie podatkowe w wysokości 10 tysięcy rubli. W okresie prolongaty nikt nie będzie karany za nieuiszczanie opłat podatkowych. Jednak w głównej kwestii eksperymentu władze nadal się nie wypowiadają— nie wiadomo, jak organy podatkowe będą identyfikować osoby pracujące na własny rachunek, których, według różnych danych, w Rosji jest od 12 do 25 milionów.

Wzrost cen

Najważniejsza zmiana podatkowa dla wszystkich Rosjan — to wzrost VAT-u z obecnych 18% do 20%. Konieczność podwyższenia podatków związana jest z brakiem środków na realizację projektów krajowych w ramach dekretów prezydenta Rosji Władimira Putina. Zakłada się, że wzrost VAT-u pozwoli dodatkowo zebrać do budżetu 620 miliardów rubli rocznie. Pieniądze te zostaną przeznaczone na finansowanie edukacji, opieki zdrowotnej, a także na realizację projektów infrastrukturalnych.

Według szacunków ekspertów z Instytutu aktualnej gospodarki, z powodu wzrostu VAT każdy Rosjanin będzie tracić średnio 4220 rubli rocznie, co negatywnie odbije się nie tylko na zwyczajnych obywatelach, ale i na gospodarce rosyjskiej — w opinii głównego ekonomisty Alfa-banku Natalii Orłowej, PKB Rosji będzie tracić około 0,6 proc. rocznie.

Praca dla osób niepełnosprawnych

Od 1 stycznia w służbach zatrudnienia pojawią się pracownicy odpowiedzialni za znalezienie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych. Każdy może liczyć na indywidualne podejście i pewnego rodzaju udogodnienia, np. pomoc w dotarciu od domu do miejsca pracy. Pracodawca w razie potrzeby powinien wyznaczyć opiekuna, który pomoże osobie niepełnosprawnej zapoznać się z nowymi obowiązkami.
Informacje o niepracujących niepełnosprawnych, którzy mają trudności w znalezieniu pracy, powinny być odnotowane w specjalnych rejestrach. Rząd ma nadzieję, że nowa ustawa o 50 procent zwiększy szansę na pracę niepełnosprawnym obywatelom.

Zbieranie grzybów i jagód na sprzedaż

W kwietniu 2018 roku prezydent podpisał ustawę o możliwości swobodnego zbierania chrustu i tym samym ułatwił życie wielu Rosjanom. W ślad za tą inicjatywą pojawiła się kolejna — zezwolenie na zbieranie w lasach grzybów, jagód i innych dzikorosnących roślin oraz czerpanie z tego korzyści materialnych. Odpowiedni projekt ustawy został przyjęty przez parlament w pierwszym czytaniu 12 grudnia.

Zmniejszy się liczba ekstremistów i nazistów

Walka z ekstremizmem i propagandą nazizmu w 2018 roku osiągnęła szczyt absurdu, co ostatecznie przyciągnęło uwagę władzy.

28 grudnia prezydent podpisał ustawę o częściowej dekryminalizacji „anty-ekstremistycznego” 282 artykułu Kodeksu karnego. Obrońcy prawa zaczęli przerywać sprawy dotyczące publikowania w sieci złośliwych wypowiedzi. Pod koniec 2018 roku posłowie postanowili uściślić, w jakich przypadkach można demonstrować symbolikę nazistowską ,do Gosdumy wniesiono odpowiedni projekt ustawy. Jeżeli dany projekt zostanie przyjęty, to swastyka oraz inne atrybuty nazistowskie będą mogły pojawiać się jedynie w pracach naukowych, literaturze, sztuce, mediach. Zakazana będzie propaganda idei nazizmu, jedynie dla celów edukacyjnych możliwe stanie się jej wykorzystanie.

Rosjanie będą musieli sprzątać po psach, zamknięte zostaną ogrody zoologiczne, w których możliwy jest bezpośredni kontakt ze zwierzętami

Wprowadzono zakaz prowadzenia organizacji, których celem jest "zapewnienie widzom lub odwiedzającym fizycznego kontaktu ze zwierzętami". Jednak w ustawie podpisanej 28 grudnia przez prezydenta Rosji Władimira Putina, jest zastrzeżenie, że zakaz nie obejmuje pokazów, w których taki kontakt jest przewidywany.

Organizatorzy show powinni stworzyć dla każdego zwierzęcia warunki, które pozwoliłyby mu w każdej chwili ukryć się w bezpiecznym, oddalonym od tłumu obcych osób miejscu.

Ustawa utrzymuje, że wszystkim zwierzętom, również bezdomnym, przysługuje prawo do życia; wprowadza także zakres obowiązków względem właścicieli zwierząt, m.in. konieczność sprzątania na zewnątrz po swoich pupilach. Zezwala się spacerować ze zwierzętami tylko w miejscach specjalnie wyznaczonych przez lokalne władze.
Za nieprzestrzeganie tego obowiązku na razie nie przewiduje się żadnych kar.

Wydatki małych firm wzrosną, a pieniądze będą ubezpieczenie

Indywidualnych przedsiębiorców w 2019 roku czekają dodatkowe wydatki, związane ze wzrostem składek ubezpieczeniowych (wliczanych na fundusz emerytalny, fundusz ubezpieczeń społecznych i fundusz obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego). Wysokość składki na fundusz emerytalny wzrośnie o trzy tysiące rubli, do 29 354 rubli (dla indywidualnych przedsiębiorców z dochodem poniżej 300 tysięcy rocznie), w przypadku, gdy dochód przekracza 300 tysięcy rubli rocznie, wysokość składki wzrośnie jeszcze bardziej i będzie wynosić 29 354 rubli plus jeden procent od dodatkowych zysków. Składki do Federalnego Funduszu Obowiązkowego Ubezpieczenia Zdrowotnego wzrosną z obecnych 5840 rubli do 6884 rubli. W ten sposób minimalna wysokość składek dla indywidualnego przedsiębiorcy podwyższy się z 32 194 rubli do 36 238 rubli.

Od 2019 roku ubezpieczenie wkładów objęło przedsiębiorstwa małego biznesu. Kwota ubezpieczenia jest analogiczna do ubezpieczonej kwoty osób fizycznych — 1,4 mln rubli.

Z powodu zamrożonych środków w banku podmioty małych firm często nie mogą kontynuować działalności, co prowadzi do bankructwa.

Firmy, których dochód roczny wynosi nie więcej niż 800 milionów rubli, mogą ubiegać się o płatności ubezpieczeniowe.

Opłaty za śmieci

Pojawią się zmiany, dotyczące gospodarki komunalnej. Będą dotyczyły opłaty za wywóz śmieci. Zebrane środki zostaną przeznaczone na modyfikację systemu przetwarzania i recyklingu śmieci w Rosji; zakłada się, że za te pieniądze w kraju zostaną zbudowane nowe zakłady recyklingu odpadów. Wysokość opłaty będzie zależna od ilości osób danego mieszkania. Dla mieszkańców domów prywatnych zawarcie umów, dotyczących wywozu śmieci będzie koniecznością. Z powodu wzrostu VAT indeksacja taryf gospodarki komunalnej w 2019 roku nastąpi dwukrotnie. W styczniu wzrośnie o 1,7 proc., a drugi raz — w lipcu o 2-4,8% (w zależności od regionu). Najwyższe opłaty w tym zakresie będą obejmować Moskwę, Petersburg, Degestan, okolice Moskwy i Obwód tulski.

Trudniejsze zakupy za granicą

Od 2019 roku zostanie określony próg cenowy bezcłowych zakupów na zagranicznych stronach (takich jak Asos, AliExpress i inne). Teraz bez opłaty cła można kupić towary za 500 euro miesięcznie (1000 euro w 2018 roku), a ich całkowita waga nie powinna przekraczać 31 kg. W przypadku przekroczenia tego progu kupujący będzie musiał zapłacić 30% od ceny zakupu.
Analogicznie zmniejszy się próg cenowy towarów przywożonych z zagranicy pociągiem, samochodem lub drogą morską. Maksymalna waga towarów zmniejszona będzie dwukrotnie — z 50 kilogramów w 2018 roku, do 25 kg od nowego roku, a maksymalna kwota towarów importowanych zmniejszona zostanie trzykrotnie— z 1500 euro do 500 euro. W przypadku przekroczenia tych parametrów należy dokonać opłaty dodatkowej w wysokości 30 procent wartości towaru.

Zmiany czekają również podróżujących Kolejami Rosyjskimi, od 2019 roku ulegnie zmianie polityka cenowa — teraz cena biletów będzie elastyczna, zależna od wybranej daty podróży. Tanich biletów na pociągi dalekobieżne nie będzie można odzyskać, za wyjątkiem przypadków odwołania pociągu, choroby pasażera lub śmierci członka rodziny. Ceny biletów w wagonach z miejscówkami i wagonach ogólnych wzrosną o 3,9 proc.

Kary pieniężne za łamanie przepisów ruchu drogowego (PRD) zostaną przeznaczone na budowę dróg

Od 2019 r. wszystkie środki finansowe pozyskiwane z kar za naruszenia przepisów ruchu drogowego nie trafią bezpośrednio do budżetów regionów, a do regionalnych funduszy budownictwa drogowego. Według rządu, umożliwi to dwukrotne zwiększenie ilości budowanych dróg oraz przebudowę już istniejących dróg i tras. Władze mają nadzieję, że dzięki temu zwiększy się poziom bezpieczeństwa na drogach.

Łowienie ryb bez opłat

Pod koniec roku, 25 grudnia, Władimir Putin podpisał ustawę pozwalającą Rosjanom bezpłatnie łowi

ryby w celach prywatnych. Na Północy, w Syberii i na Dalekim Wschodzie, można korzystać z sieci, ale trzeba pamiętać o przestrzeganiu dobowej normy połowu. Zabrania się natomiast podwodnego łowienia ryb, korzystania w tym celu z wędek elektrycznych, prądu, materiałów wybuchowych i substancji chemicznych. Płatne miejsca połowu zostaną zlikwidowane, pobierać pieniądze można będzie nie za samo łowienie ryb, a za udostępnianie sprzętu i żywność.

Wzrosną ceny telefonii komórkowej i transportu

Cena telefonii komórkowej wzrośnie ze względu na podniesienie podatku VAT oraz wydatki operatorów na spełnienie wymagań, zgodnych z „pakietem Jarowej” , zniesieniem roamingu. Wiele firm już poinformowało o zmianie taryf swoich abonentów.

Niektórzy operatorzy już podnieśli ceny swoich usług, w szczególności Moscow City Telephone Network, — o 50 rubli.

W Moskwie i w wielu innych regionach od nowego roku wzrosną opłaty za przejazdy środkami transportu publicznego. Cena jednego przejazdu z kartą „Trojka” wzrośnie z 36 do 38 rubli. Bilet na 60 przejazdów podrożeje o 135 rubli. Bilet „Jedinyj” na 90 dni zamiast 5190 rubli będzie kosztować 5430.

Znaczący wzrost akcyzy na benzynę

Od 2019 r. zostaną podniesione akcyzy na benzynę i olej napędowy. Latem w trakcie negocjacji z naftowcami wzrost akcyz był „zamrożony”, aby zatrzymać podniesienie cen benzyny, jednak to nie pomogło i już jesienią benzyna znów zaczęła drożeć. Rząd zobowiązał nafciarzy do nowego porozumienia, na podstawie którego ceny zamrożono aż do wiosny.

W nowym roku wysokość podatku akcyzowego za tonę benzyny wzrośnie o 3700 rubli, oleju napędowego — o 2700 rubli, w stosunku do 11892 i 8258 rubli. Przedstawiciele władzy i rynku ropy twierdzą, że od nowego roku benzyna podrożeje minimalnie. Jednak podobne zapewnienia miały miejsce latem, podczas pierwszego porozumienia, co nie powstrzymało nowego skoku cenowego jesienią.

„Manewr podatkowy” w branży naftowej

W Rosji od 2019 roku branżę naftową czeka wydarzenie porównywalne z reformą systemu emerytalnego. Podatkowy manewr zasadniczo zmienia system opodatkowania w branży naftowej— opłata eksportowa w ciągu sześciu lat zostanie zmniejszona z obecnych 30% wartości ropy naftowej lub produktów naftowych do zera, podczas gdy podatek od wydobycia bogactw naturalnych będzie wzrastał do 2021 roku.

W odniesieniu do ropy naftowej, gazu i kondensatu gazowego obowiązuje sztywna stawka podatku od wydobycia bogactw naturalnych, czyli firma nie płaci procentu, a określoną kwotę, która jest ustalana przez rząd. Kwota ta jest korygowana dodatkowym wskaźnikiem, który odzwierciedla dynamikę światowych cen ropy. - czyli, jeśli cena na światowych rynkach spada, końcowo kwota podatku od wydobycia bogactw naturalnych również się obniża. Przejście na nowy system opodatkowania uważany jest za bardziej elastyczny w związku z dużą zmiennością na rynkach naftowych.

Według szacunków rządu, wydatki na przeprowadzenie „manewru” wyniosą 3,4 tryliona rubli, a dochody — 10,8 tryliona. Dla wielu trudnych do wydobycia złóż, a także firm, które trafiły pod zagraniczne sankcje, wprowadzono dodatkowe ulgi, które są podane w kodeksie podatkowym.

Przeprowadzenie manewru podatkowego doprowadzi do wzrostu ceny ropy naftowej na rynku wewnętrznym, a tym samym do wzrostu kosztów produkcji benzyny i oleju napędowego. Jednak najbardziej reformy boi się Białoruś, która przez długi czas kupowała rosyjską ropę po wewnętrznych cenach. Według szacunków Białorusi, podatkowy manewr będzie kosztować Mińsk 10 miliardów dolarów.

Wzrost minimalnych zarobków

W 2018 roku stało się to, co rząd obiecał zrealizować jeszcze w 2003 roku, — minimalna płaca osiągnęła minimum socjalne i wynosiła 11 163 rubli. Jednak, jak pokazują liczne doświadczenia Rosjan, żyć za te pieniądze nie da się — tylko przetrwać. W 2019 roku wysokość płacy minimalnej będzie równa minimum socjalnemu z drugiego kwartału 2018 roku i wyniesie 11280 rubli. Wraz z wysokością zarobków wzrośnie i zasiłek dla bezrobotnych: minimalna kwota z 850 rubli do 1500 rubli, a maksymalna— 4900 rubli do 8000 rubli. Dla obywateli w wieku przedemerytalnym zasiłek dla bezrobotnych będzie równy nowej wysokości płacy minimalnej, czyli 11280 rubli.

Podniesienie wieku emerytalnego i wysokości emerytur

W 2019 roku nastąpi podniesienie wieku emerytalnego, przeciwko czemu występuje zdecydowana większość Rosjan. Od 1 stycznia rozpoczyna się wieloletnia reforma emerytalna, na podstawie której wiek emerytalny dla mężczyzn wzrośnie do 65 lat, dla kobiet — 60 lat. Podniesienie wieku emerytalnego będzie się odbywało z prędkością pół roku na rok, na przykład, mężczyźni urodzeni w 1959 roku i kobiety urodzone w 1964 roku będą mieli prawo do przejścia na emeryturę w 2020 roku, a mianowicie, w wieku 61 lat i 56 lat. Reforma zakończy się w 2028 roku.

Podniesienie wieku emerytalnego łączy się ze wzrostem średniej długości życia, światowymi trendami, a także faktem, że reforma pozwoli zwiększyć wysokość samych emerytur — czyli nastąpi nowy podział dostępnych zasobów na rzecz emerytów. W poprzednich latach emerytury rosły średnio o 400-500 rubli, jednak już od 2019 roku wzrosną o ok. 1000 rubli. Ponadto, wszystkim obywatelom w wieku przedemerytalnym będą przysługiwały wszystkie ulgi dla emerytów. Grupom społecznym, które miały prawo do wcześniejszego przejścia na emeryturę (na przykład osoby pracujące w szkodliwych warunkach i na Dalekim Wschodzie), nadal przysługiwać będzie prawo do wcześniejszego przejścia na emeryturę. Również będą mogli skorzystać z tego ci, którzy przepracowali wiele lat, — minimalny staż pracy do przejścia na emeryturę skrócono o 3 lata: do 37 lat dla kobiet i do 42 lata dla mężczyzn.

Zezwolenie na powrót do Rosji

W okresie od 1 stycznia do 24 lutego 2019 roku obywatele Mołdawii, którzy złamali przepisy wjazdu na terytorium Rosji i znajdują się na terenie naszego kraju nielegalnie, będą mogli wrócić do państwa bez ponoszenia kar administracyjnych. Jednak ich powrót do pracy w Rosji może nastąpić nie wcześniej niż w marcu 2019 roku.

Zakaz reklamowania piwa

Od 1 stycznia okres prolongaty, kiedy to reklama piwa była dozwolona w rosyjskich mediach, kończy się. Zezwolenie było wprowadzone w związku z organizacją Mistrzostw świata w piłce nożnej. Napoje alkoholowe można było reklamować w periodykach i podczas transmisji sportowych w telewizji. Również dozwolona była reklama piwa w pobliżu obiektów sportowych (mniej niż 100 m).

Teraz taryfa ulgowa się zakończyła, a reklama piwa jest zabroniona.

Letnicy

Pojęcia "letnicy" i "gospodarstwo letniskowe" zostaną zniesione— zamiast nich wprowadza się nazwę "ogrodnicze i sadowe spółki niekomercyjne". Na działkach- sadach można będzie wznosić budynki i zameldować się, natomiast na działkach przeznaczonych do ogrodnictwa tego typu budownictwo jest zabronione. Teraz przy zakupie ziemi i domu trzeba będzie wziąć pod uwagę rodzaj dozwolonego użytkowania terenu, aby nie było problemów z budową i meldunkiem. Zmiana statusu obiektu nieruchomości może być przeprowadzona przez organy samorządu terytorialnego bez opinii specjalnej komisji. Wystarczy przekazać urzędnikom wniosek i niezbędne dokumenty.
Do tej pory prawnie było w zasadzie zabronione zameldowanie w domkach letniskowych. Od 1 stycznia weszła w życie ustawa, w której zatwierdzono, że w domach na terenie sadu można się meldować. Nowe rozporządzenie rządu ma uprościć tę procedurę.

Dłuższy urlop

Raz na trzy lata pracownicy firm mogą wziąć sobie dodatkowy płatny dzień wolny w celu zrobienia badań lekarskich (Ministerstwo Zdrowia określa harmonogram profilaktycznych badań dla obywateli według daty ich urodzenia). Dla osób przed emeryturą (pięć lat przed przejściem na emeryturę) i emerytów badania lekarskie przewidywane są raz w roku, będą na nie przydzielone dwa dni. Pracownik powinien uprzednio pisemnie powiadomić pracodawcę i uzgodnić wybrany dzień. Ustawa nie przewiduje, aby pracodawca wymagał "dowodów" wizyty w przychodni. Osoby pracujące, mające kilkoro dzieci, otrzymają prawo pójścia na roczny płatny urlop wtedy, kiedy będą mieli taką potrzebą. Uzgadniać dni urlopu nie trzeba, należy tylko powiadomić pracodawcę o tym fakcie. Dotyczyć to będzie rodziców trojga lub większej ilości dzieci w wieku do 12 lat.

Koniec z „niebezpiecznymi” witrynami internetowymi

Roskomnadzor (Federalna służba nadzoru w sferze łączności, technologii informacyjnych i masowej komunikacji) może teraz natychmiast — bez sankcji sądu, zablokować dowolną stronę internetową, która wg resortu, zachęca dzieci do niebezpiecznych dla życia i zdrowia działań, takich jak przedstawianie sposobów popełnienia samobójstwa, metod zażywania narkotyków i środków psychotropowych, informacji o grach hazardowych. Nowa ustawa, wniesiona przez grupę posłów, na czele z Ireną Jary, zakłada zniesienie dobowego okresu, który wcześniej był przeznaczony na rozważenia konieczności blokowania takich treści. Nie będzie można usuwać stron, zawierających tego rodzaju niebezpieczne informacje — w celu zbierania dowodów, będą one obserwowane przez organy ścigania.

Odszkodowania dla oszukanych klientów

Oczekuje się, że na początku 2019 roku Duma uzna zaproponowane przez prezydenta Rosji Władimira Putina poprawki, pozwalające przedsiębiorcom uniknąć odpowiedzialności karnej za popełnione po raz pierwszy oszustwo lub inne przestępstwo małej wagi, powiązane z oszustwem, w przypadku, gdy dokonają oni wypłacenia pełnego odszkodowania osobom poszkodowanym.
W pierwszym czytaniu projekt ustawy został przyjęty 6 grudnia. Podobną możliwość odejścia od odpowiedzialności będą mieli również biznesmeni, naruszający prawa autorskie lub wstrzymujący pensje pracownikom. Oprócz wypłaty zadłużenia będą musieli zapłacić adekwatne odszkodowanie.

Przerwać ściganie karne poprzez pokrycie szkód będą mogli tylko ci przedsiębiorcy, którzy pracowali bez rejestracji, dokonywali transakcji, dotyczących metali szlachetnych lub zajmowali się nielegalnym operacjami.

Kary za zniesławienie

Uważa się za przestępstwo odmowę usunięcia w ciągu roku z sieci informacji uznanej przez sąd za fałszywą. Karą najwyższą będzie pozbawienie wolności na okres jednego roku. Alternatywą więzienia może być grzywna w wysokości do 50 tys. rubli, prace obowiązkowe na rzecz kraju. Urzędnikom państwowym za podobne przestępstwa grozi zakaz pełnienia określonych stanowisk, a także podwyższone kary — do 200 tysięcy rubli lub pozbawienie wolności na okres do dwóch lat.

Odpowiednie poprawki w październiku podpisał prezydent Rosji Władimir Putin.

Kursy walut znikną z ulic

Informacji o kursach walut nie będzie można już zobaczyć na tablicach ulicznych — pojawią się one tylko wewnątrz banków. Oczekuje się, że to pomoże w walce z nielegalnymi punktami wymiany walut, które często prowadzą operacje finansowe polegające na konwersji środków bezgotówkowych w gotówkę i pranie brudnych pieniędzy. Ta sama ustawa udziela rezydentom Rosji prawo do realizacji transakcji repo (transakcje kupna-sprzedaży papierów wartościowych z zobowiązaniem do ponownej operacji sprzedaży-kupna), traktowanej jako rodzaj pożyczek pod zastaw papierów wartościowych — do tej pory realizować je mogły tylko banki.

Samochody po tuningu mogą zniknąć z ulic

W Rosji może pojawić się także zakaz nielegalnego modernizowania samochodów. Zmiany, które zaostrzają przeprowadzenie przeglądów technicznych, przygotowano w Ministerstwie Spraw Zewnętrznych. W szczególności proponuje się porównywać numery nadwozia, ramy, kabiny i podwozia z podanymi w dokumentach.
W przypadku wykrycia niezgodności, przegląd techniczny będzie odrzucony, a w systemie informacyjnym pojawi się odpowiednia adnotacja, która nie pozwoli na przejście tej procedury u innego operatora. W praktyce taka odmowa oznacza niemożliwość przedłużenia ubezpieczenia i cieszenia się samochodem w przyszłości.
Zakłada się, że nowy zakaz najbardziej dotknie mieszkańców regionów, posiadających stare auta.

Tłumaczenie: Noemi Grześkowiak

Źródło: https://lenta.ru/articles/2019/01/02/nachalos/

Państwo: 

Dodaj komentarz

Zwykły Tekst

  • Znaczniki HTML niedozwolone.
  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
CAPTCHA
Przepisując ciąg znaków z obrazka udowodnij że nie jesteś botem.