Trybunał Konstytucyjny może mieć prawo decyzji, czy wypełniać postanowienia ETCP. Parlamentarna  Komisja ds. ustawodawstwa konstytucyjnego poleciła izbie poprzeć projekt prawny, który daje Trybunałowi Konstytucyjnemu (TK) prawo wyboru, czy zgadzać się na wykonywanie orzeczeń  Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPC) wydanych z powództwa przeciw Rosji. Duma państwowa może rozpatrzyć projekt w pierwszym czytaniu na najbliższej sesji plenarnej 1 grudnia.

Projekt prawny, który zwiększa uprawnienia TK i daje mu prawo odmowy wykonania na terytorium Rosji orzeczeń sądów międzynarodowych, jeżeli naruszają one wyższość Konstytucji FR, został poparty przez większość członków parlamentarnej Komisji ds. ustawodawstwa konstytucyjnego. Projekt był wniesiony 19 listopada przez posłów czterech frakcji (z «Jednej Rosji» - przewodniczący Komisji ds. ustawodawstwa konstytucyjnego, Władimir Pligin).

Pligin oświadczał już wcześniej, że propozycja zmiany nie podaje w wątpliwość pozycji FR w kwestii zachowania międzynarodowych zobowiązań – pozostaje ona niezmienna: «Cała nasza działalność jest skierowana na wywiązanie się z umów międzynarodowych». Uważa on również, że wprowadzenie zaproponowanych zmian prawnych nie doprowadzi do masowego rozprzestrzeniania się praktyki odmowy wykonania orzeczeń ETPC. «Przecież praktyki związane z uznaniem priorytetu ustawodawstwa narodowego istnieją także w innych krajach świata», - dodał poseł.

Przeciwko przyjęciu ustawy wystąpił członek komitetu Dmitrij Gudkow (należący do frakcji «Sprawiedliwa Rosja»). «Jest to ustawa bardzo szkodliwa dla naszego kraju, - stwierdził Gudkow. – Tak naprawdę przyjmujemy ustawę, która podkopuje podstawy naszego prawa konstytucyjnego». Według Gudkowa, Rosja, przyjmując takie poprawki do istniejącego prawodawstwa, ryzykuje znalezienie się w izolacji, a skutki dla kraju «mogą być katastrofalne, aż do wykluczenia z różnych międzynarodowych organizacji».

Sprzeciwił się mu zastępca przewodniczącego komisji, Dmitrij Wiatkin («Jedyna Rosja»): «Projekt ten w żaden sposób nie zmienia i nie umniejsza znaczenia norm prawa międzynarodowego.  Ale Konstytucja – jako akt prawny, posiadający  większą moc prawną  - stoi ponad normami prawa międzynarodowego». Władimir Pligin zauważył, że «FR konsekwentnie wypełnia orzeczenia organów międzynarodowych».

Dział polityki „Kommiersanta”

Źródło: http://www.kommersant.ru/doc/2862583

Tłum.: Agata Górska

 

Państwo: 

Dodaj komentarz

Zwykły Tekst

  • Znaczniki HTML niedozwolone.
  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
CAPTCHA
Przepisując ciąg znaków z obrazka udowodnij że nie jesteś botem.