W sali konferencyjnej hotelu "Ýyldyz" odbyła się XXXVIII sesja rady Międzyrządowej robotników drogowych wraz z Międzynarodowym stowarzyszeniem związków zawodowych transportu i infrastruktury drogowej. W Forum wzięli udział szefowie resortów i organów administracji drogowych krajów WNP, przedstawiciele organizacji międzynarodowych, stowarzyszeni członkowie Rady, eksperci krajowi i zagraniczni z odpowiednich organów profilowych, a także specjaliści zajmujące się tą dziedziną.

Przeprowadzenie spotkania w Aszchabadzie jest kolejnym wyraźnym dowodem rosnącego prestiżu Turkmenistanu na arenie światowej , pokazuje trafność polityki transportowej realizowanej przez prezydenta Gurbanguly Berdimuhamedowa, której celem jest realizacja znacznego potencjału ekonomicznego i tranzytowego.

Celem Rady jest koordynacja pracy w zakresie projektowania, budownictwa i przebudowy dróg na międzypaństwowym poziomie, zapewnienie jedności technologicznej sieci dróg, skoordynowanego rozwoju ich infrastruktury.

Kwestie poruszone na posiedzeniu, to opracowanie ujednoliconych zasad eksploatowania dróg, kompleksowe wspólne obliczenia w tej dziedzinie, wprowadzenie nowych technologii i materiałów w drogownictwie i inne. Zaczęła się zapalona wymiana poglądów na temat perspektyw rozwoju tranzytowo-transportowych korytarzy przy użyciu dróg, zwiększenia wolumenu przewozów towarowych w regionie.

Na otwarciu posiedzenia odnotowano, że Turkministan wykazujący wysoki poziom społeczno-ekonomicznego rozwoju aktywnie tworzy nowoczesną infrastrukturę transportową i logistyczną o znaczeniu regionalnym i międzynarodowym. Jest to wynikiem postępującej i przyszłościowej polityki prowadzonej przez prezydenta Gurbanguly Berdimuhamedowa i mającej na celu budowanie wzajemnie korzystnej współpracy ze wszystkimi zainteresowanymi partnerami zagranicznymi.

Wiadome jest to, że dziś współpraca międzynarodowa bardziej niż kiedykolwiek jest potrzebna w aktualnej dziedzinie globalnego rozwoju - transporcie i komunikacji. Tworzenie infrastruktury o wysokiej jakości ma pozytywny wpływ na wzrost ekonomiczny, sprzyja rozszerzeniu zakresu handlu, otwiera nowe możliwości dla oszczędzania poprzez zmniejszenie cen na transport towaru i logistyki. W danym kontekście uczestnicy forum podkreślili istotność kwestii omawianych podczas konferencji, dotyczących regionalnej współpracy i integracji ekonomicznej krajów WNP, a w szczególności najkorzystniejsze wykorzystanie dróg dla zrównoważonego i stabilnego rozwoju regionów.

Stwierdzono też, że w Turkministanie powszechnie wprowadzane są do użytku mosty drogowe, mające na celu być istotnym elementem międzynarodowej sieci komunikacji transportowej. To, z kolei, jest również uważane za ważny krok w kierunku tworzenia, efektywnego wykorzystania i rozbudowy regionalnych i ponadregionalnych dróg transportu przez Azję Środkową. Ogólnie rzecz biorąc, realizacja dużych projektów w tej dziedzinie zapewni dla krajów WNP i w regionie Azji Środkowej korzystne warunki dla tranzytu.

W ramach krajowych programów rozwoju wszystkich sektorów ekonomii w naszym kraju stopniowo przeprowadzany jest szereg dużych projektów, aby zoptymalizować przepływ ruchu transportowego w przestrzeni euroazjatyckiej. Razem z krajami regionu i odpowiednimi organami ONZ i OBWE, Turkmenistan aktywnie rozwija takie transportowe korytarze jak "Północ-Południe" i "Wschód-Zachód",mające być wiarygodnym mostem współpracy i rozwoju stosunków handlowych i gospodarczych między krajami kontynentu. W tym kontekście uczestnicy spotkania podkreślili aktualność i trafność zbliżającej się w listopadzie w Aszchabadzie pierwszej światowej konferencji na temat zrównoważonego systemu transportowego, która ma na celu przyczynić się w jak największym stopniu do dalszego rozwoju wzajemnie korzystnej współpracy międzynarodowej w tej ważnej dziedzinie.

Podczas konferencji, odnośnie rozwoju infrastruktury drogowej, specjaliści stwierdzili, że nowe projekty dotyczące budowy i przebudowy autostrad nie były realizowane w tak szybkim tempie i w takiej wielkiej skali. Jednocześnie, w ramach kompleksowej pracy przewidziane są niezbędna wymiana sieci inżynieryjno-komunikacyjnych, wprowadzenie nowoczesnych systemów bezpieczeństwa ruchu drogowego, montaż elektronicznych wyświetlaczy informacyjnych, wyświetlaczy LED, itp. Wszystko to umożliwia optymalizowanie przepływów ruchu transportowego i zwiększenie przepustowości sieci drogowej biorąc pod uwagę rosnącą liczbę pojazdów, także wzrost bezpieczeństwa drogowego.

Standard światowy -podstawowa cecha budowania na terenie całego kraju dróg Aszchabad-Karakum-Daszoguz, Turkmenbaszi-Aszchabad-Farab. Na trasie tych autostrad budowane są dziesiątki obiektów - nowoczesne węzły komunikacyjne, mosty i wiadukty, które zmniejszą obciążenie autostrad, zapewnią bezpieczny ruch i ochronę przed zjawiskami przyrodniczymi.

W ramach XXXVIII spotkania Międzyrządowej rady robotników drogowych omówione zostały także kwestie związane z bezpieczeństwem i ochroną pracy w sektorze drogowym. Zostały omówione kwestie przygotowania specjalistów (szkoleń), wprowadzanie nowych technologii, materiałów, maszyn, narzędzi do sektora transportu drogowego i innych.

Priorytetowe kierunki rozwoju sektora drogowego w krajach WNP i Azji Środkowej, pogłębienia współpracy w realizacji istniejącego w tej dziedzinie ogromnego potencjału znajduje odzwierciedlenie w przyjętym w wyniku konferencji protokołu.

Państwowa agencja informacyjna w Turkministanie.

Tłumaczył: Artur Mikłaszewicz

Źródło: http://www.turkmenistan.gov.tm/?id=12001

Państwo: 

Dodaj komentarz

Zwykły Tekst

  • Znaczniki HTML niedozwolone.
  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
CAPTCHA
Przepisując ciąg znaków z obrazka udowodnij że nie jesteś botem.