Strona Główna >> Uzbekistan >> Edukacja >> Określono sytuacje, w których nauczyciel będzie mógł zabrać telefon uczniom

2023-09-23 15:41:56

Określono sytuacje, w których nauczyciel będzie mógł zabrać telefon uczniom

Wiadomo już, kiedy nauczyciel w szkole będzie miał prawo zabrać uczniowi telefon. Kwestię rozstrzygnęło Ministerstwo Sprawiedliwości Republiki Uzbekistanu.

Shutterstock

Zgodnie z uzbecką wykładnią prawa, uczeń jest zobowiązany wyłączyć telefon i schować go do plecaka przed rozpoczęciem zajęć w szkole. Przechowywanie telefonu w jakimkolwiek innym miejscu, w tym także w kieszeniach spodni, spódniczek lub w kieszeniach na piersi jest zakazane, podobnie jak ładowanie go z wykorzystaniem sieci elektrycznej placówki oświaty.  

Co interesujące, zakazane jest również rozpowszechnianie za pomocą telefonu mobilnego zdjęć i filmów zawierających sceny przemocy, okrucieństwa i pornografii. Istotny jest również zakaz niszczenia wizerunku placówki oświaty poprzez nagrywanie i udostępnianie scen przemocy i wandalizmu na jej terenie.  

W trakcje lekcji zakazane jest także:  

  • Rozmawianie i wysyłanie SMS-ów i MMS-ów oraz inne formy kontaktowania się przez telefon  
  • Kładzenie telefonu na ławce  
  • Słuchanie muzyki, także na słuchawkach 
  • Korzystanie z telefonu w trybie aparatu, trybu filmowego, dyktafonu, kalkulatora, kalendarza, notatnika 
  • Fotografowanie i nagrywanie filmów  
  • Wykorzystanie innych funkcji telefonu  

Używanie telefonu mobilnego w trakcie lekcji może rozpraszać uwagę uczniów i utrudniać koncentrowanie się na materiałach szkolnych.  

Wykorzystanie gadżetów może zaburzać proces uczenia się, ponieważ uczniowie w tym czasie mogą kontaktować się ze znajomymi, grać w gry lub oglądać filmy zamiast aktywnego uczestniczenia w zajęciach.  

Użytkowanie telefonu może zakłócać interakcję między uczniami a nauczycielem. Zakaz korzystana z telefonów w trakcie lekcji pomaga utrzymać dyscyplinę i odpowiednie zachowanie w klasie.  

Ogólnie rzecz biorąc, zakaz korzystania z telefonu w trakcie zajęć powstał z myślą o podtrzymaniu skupienia i koncentracji uczniów na materiałach edukacyjnych oraz zapewnieniu efektywnego nauczania i utrzymaniu dyscypliny.  

Jednakże uczniowie mogą korzystać z telefonów w celu skontaktowania się z rodzicami (lub opiekunami prawnymi), bliskimi członkami rodziny, nauczycielami lub pracownikami placówki oświaty, w przypadku pilnej i uzasadnionej potrzeby.  

W razie naruszenia jednego z warunków pedagog ma prawo odebrać uczniowi telefon, sporządzić notatkę i oddać ją razem z telefonem dyrektorowi lub zastępcy dyrektora placówki oświatowej, który następnie przekaże je rodzicom.  

Tak więc nauczyciel może zabrać telefon w celu utrzymania dyscypliny. Przede wszystkim jest to sposób na utrzymanie skupienia na lekcji.  

W niektórych przypadkach nauczyciele mogą zabierać telefony, żeby zapobiegać oszustwom lub nielegalnemu posługiwaniu się technologią podczas zajęć.  

Należy wziąć pod uwagę, że przepisy i polityka dotycząca korzystania z telefonu może różnić się w zależności od konkretnej placówki, dlatego nauczyciele powinni postępować zgodnie z procedurami i przepisami ustanowionymi w szkole, w której uczą.  

Dział: Szkoła

Autor:
Fakhrullo Chamidullaev | Tłumaczenie: Bartłomiej Szynal

Żródło:
https://upl.uz/obshestvo/36335-news.html

Udostępnij
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.
Treść wiadomości jest wymagana.