Strona Główna >> Ukraina >> Edukacja >> Rok szkolny rozpocznie się w sierpniu, sobota będzie dniem pracującym: Ministerstwo Edukacji i Nauki wydało zalecenia

2024-06-02 22:03:57

Rok szkolny rozpocznie się w sierpniu, sobota będzie dniem pracującym: Ministerstwo Edukacji i Nauki wydało zalecenia

Zasady zostały zaktualizowane dla uczelni wyższych, placówek kształcenia zawodowego i technicznego.

Ministerstwo Edukacji i Nauki zaleca rozpoczęcie roku szkolnego w sierpniu/zdjęcie ua.depositphotos.com  

Ministerstwo Edukacji i Nauki Ukrainy zaktualizowało zalecenia dla placówek edukacyjnych na rok szkolny 2024/25 ze względu na rosyjskie ostrzały krytycznej infrastruktury. Zalecenia te obejmują: 

1. Rozpoczęcie roku szkolnego 2024/2025 w pierwszej połowie sierpnia 2024 roku, jeśli to możliwe, dla wszystkich poziomów kształcenia i wszystkich grup uczniów, z wyjątkiem studentów pierwszego roku. 

2. Wykorzystanie sobót jako dni robocze w ciepłych miesiącach roku. 

3. Planowanie sesji egzaminacyjnej, praktyk, wykonania prac kursowych i kwalifikacyjnych oraz przedłużonych ferii od połowy listopada 2024 roku do połowy marca 2025 roku, a w razie potrzeby kontynuowanie zajęć w formie zdalnej. 

4. Przedłużenie roku szkolnego 2024/2025 do końca lipca 2025 roku, jeśli to konieczne, z wyjątkiem grup kończących naukę. 

5. Prowadzenie zajęć w trybie tradycyjnym lub mieszanym w budynkach placówek edukacyjnych lub w ich oddzielnych budynkach, uwzględniając pojemność budynków obrony cywilnej. 

6. W strefach tylno-tyłowych zapewnienie, że proces nauczania odbywa się głównie w formie stacjonarnej z uwzględnieniem bezpieczeństwa uczestników procesu edukacyjnego i po uzgodnieniu z wojskowymi administracjami obwodowymi. 

7. W regionach przyfrontowych i przygranicznych, gdzie istnieje ryzyko ostrzałów artyleryjskich, rakietowych ataków itp., proces edukacyjny może odbywać się w schronach lub na terenie innych placówek edukacyjnych w strefach tylno-tyłowych w formie mieszanego lub (wyjątkowo) zdalnego nauczania. 

8. Zapewnienie funkcjonowania lokalnych systemów ostrzegania przed sygnałem „Alarm powietrzny” lub innymi odpowiednimi sygnałami ostrzegawczymi w budynkach szkół i akademikach. 

Dla placówek kształcenia zawodowego (średnich i technicznych) zalecenia obejmują: 

1. Jeśli to możliwe, rozpoczęcie roku szkolnego przed 1 września dla uczniów drugiego i trzeciego roku. 

2. Wykorzystanie sobót jako dni robocze w ciepłych miesiącach roku, z możliwością przedłużenia roku szkolnego do końca lipca 2025 roku, z wyjątkiem grup kończących naukę. 

3. Organizacja zajęć w formie stacjonarnej z obowiązkowym udziałem schronów. Jeśli liczba miejsc w schronach jest niewystarczająca, nauka może być organizowana na zmianę. W zależności od sytuacji bezpieczeństwa w regionie, administracje wojskowe obwodów mogą podjąć decyzję o prowadzeniu procesu edukacyjnego w formie zdalnej lub mieszanego na terenie szkół. 

Ministerstwo zapowiedziało również, że wkrótce placówki szkolne otrzymają zalecenia dotyczące przygotowań do nowego roku szkolnego. Dodatkowo, przekazano informację, że ukraińskich studentów przebywających obecnie za granicą mogą pozbawić stypendiów, aby zwiększyć finansowanie ich w Ukrainie. 

 

 

 

Dział: Edukacja

Autor:
Нікіта Шендеровський | Tłumaczenie: Kyrylo Shablievskyi

Żródło:
https://www.unian.ua/society/navchalniy-rik-2024-mon-onovilo-rekomendaciji-shchodo-pochatku-navchalnogo-procesu-12642405.html

Udostępnij
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.
Treść wiadomości jest wymagana.