Strona Główna >> Białoruś >> Historia >> Wąż w białoruskiej mitologii

2024-02-14 09:17:05

Wąż w białoruskiej mitologii

Białoruska mitologia, przyglądając się głęboko historii tego kraju, ukazuje nam fascynujący kult węża, który przez wieki stanowił istotny element wierzeń i praktyk ludności. Nawet odkrycia archeologiczne, takie jak odkryta półtora wieku temu podwieszka w kształcie głowy węża, dowodzą, że ta tradycja sięga niemal pięciu tysięcy lat wstecz. To świadectwo bogatej historii i złożonych przekonań białoruskiego ludu.

Zdjęcie: belhistory

Podwieszka, wykonana z niezidentyfikowanego materiału, przedstawiała głowę węża i miała znaczące znaczenie w kontekście lokalnych wierzeń. Jej obecność świadczyła o głęboko zakorzenionym kulcie węża w społecznościach zamieszkujących te tereny tysiące lat temu. Znalezisko to dostarczyło cennych informacji na temat symboliki i wierzeń związanych z wężami w ówczesnej kulturze białoruskiej. Interpretacja tego artefaktu pozwoliła badaczom lepiej zrozumieć, jakie znaczenie przypisywano wężom i jakie role pełniły w ówczesnych obrzędach i praktykach religijnych.

Zdjęcie: images.deal.by

Białorusini odnoszą się do swojej historii z szacunkiem, a kultura i mitologia stanowią nieodłączną część ich dziedzictwa. To właśnie tu, w sercu Europy Wschodniej, rozwijał się kult węża, a w szczególności Króla Węży, z koroną na głowie. Białorusini czcili węże jako wysłanników nieba, istot, od których w pewnym stopniu zależało płodzenie ziemi.

Centralną postacią w kulcie był Król Węży, ogromny wąż z koroną na głowie. Często można go było spotkać na Łysagórze, gdzie prowadził swoje wężowe stado na zimowisko, w miejscu znanym jako Zmijinyj Wiraż. W przeciwieństwie do Ptasińca Wirażu, gdzie ptaki latały na zimowisko, Zmijinyj Wiraż znajdował się głęboko pod ziemią, w korzeniach Światowego Drzewa.

Korona Króla Węży była obiektem niezwykłych mocy. Ten, kto zdołał zdobyć chociaż jeden lub dwa złote rogi dołączone do korony, mógł nauczyć się mowy wszystkich zwierząt, znać cudze myśli i zawsze odnosić sukcesy. Korona ta działała także jako przepustka przez zamki i drzwi, pomagając sprawiedliwym ludziom w zdobywaniu skarbów i ukrytych miejsc. Jednak zdobycie korony nie było łatwe - według podań trzeba było wysłać na drogę Węża ręcznik, chleb i sól. W podziękowaniu Król Węży odłamywał jeden z rogów i wręczał go dobremu człowiekowi. Jednak próby oszukania węża prowadziły do ataku całego stada, a nieposłuszni byli skazani na śmierć.

Wężowy Kult w Białorusi był także silnie związany z wiarą w magię i tajemnicze siły przyrody. Uczestnicy kultu wierzli, że obrzędy i modlitwy skierowane do węża przyniosą urodzaj, deszcz w odpowiednim czasie i szczęście w codziennym życiu.

Współcześnie, chociaż kult węża utracił swoją pierwotną siłę, święto Króla Węży nadal jest obchodzone, choć w nieco zmienionej formie. Obejmuje ono koncerty, gry i oczywiście tradycyjny ogień, symbolizujący pierwotne ognisko, wokół którego Białorusini zbierali się na święto Kupala. Święto to, mimo ewolucji, pozostaje jednym z najbardziej radosnych i powszechnie obchodzonych w białoruskim kalendarzu, przypominając zarówno o korzeniach kulturowych, jak i magicznej atmosferze związanej z kultem węża.

Dział: Historia

Autor:
belhistory.com | Tłumaczenie: Palina Siamenava

Żródło:
https://belhistory.com/snake.html

Udostępnij
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.
Treść wiadomości jest wymagana.


INNE WIADOMOŚCI


NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE