Strona Główna >> Białoruś >> Kultura >> W Londynie zostanie utworzone Centrum Badań Białorusistyki w oparciu o Bibliotekę Skaryny

2024-03-28 12:54:21

W Londynie zostanie utworzone Centrum Badań Białorusistyki w oparciu o Bibliotekę Skaryny

25 marca została podpisana umowa między „Katedrą Badań Międzykulturowych Europy Środkowej i Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego” oraz „Białoruską Biblioteką i Muzeum im. F. Skaryny w Londynie” w sprawie współpracy i utworzenia Centrum Badań Białorusistyki na bazie biblioteki.

„Biblioteka posiada wieloletnie doświadczenie we współpracy z indywidualnymi badaczami na całym świecie. Ale teraz ta współpraca nabiera charakteru instytucjonalnego. Podpisane porozumienie z Uniwersytetem Warszawskim jest dla nas pierwszą umową z tą instytucją od czasu powstania biblioteki w 1971 roku” – komentuje patron biblioteki Pavel Shautsou. Zdjęcie: www.budzma.org.

„Biblioteka ma bogate wieloletnie doświadczenie współpracy z indywidualnymi badaczami z całego świata. Ale teraz ta współpraca staje się instytucjonalna. Podpisana umowa z Uniwersytetem Warszawskim to dla nas pierwsza umowa z instytucją od momentu założenia biblioteki w 1971 roku” - skomentował opiekun biblioteki Paweł Szawcow.

Karolina Mackiewicz, opiekunka i kuratorka biblioteki, dodaje: „Utworzenie tego centrum badawczego odpowiada wizji twórcy naszej biblioteki, księdza Aleksandra Nadsona, co do jej roli w badaniach białoruskich. Ksiądz Aleksander, który aktywnie współpracował z białorutenistami z całego świata i na różne sposoby poszerzał akademicką rolę biblioteki, poszerzał ogromny potencjał, który teraz, w ramach tego centrum, może zostać pełniej zrealizowany”.

Kierownik katedry, prof. Joanna Gęska, podkreśliła znaczenie współpracy także dla katedry, ponieważ pozwoli ona „studentom łączyć wiedzę akademicką z praktycznym doświadczeniem. W dzisiejszym świecie nie tylko trzeba wiedzieć, ale także umieć to realizować w praktyce. I jeśli mamy instytucję z takim doświadczeniem jak Białoruska Biblioteka i Muzeum im. Franciška Skaryny, to znalezienie lepszego partnera do współpracy jest niemożliwe”.

Wicekierownik katedry, prof. Jury Hrybouski, przyznał, że w regionie brakuje wiedzy „o Białorusi, która jest częścią Europy zarówno w sensie historycznym, cywilizacyjnym, jak i kulturowym, o białoruskiej kulturze, jej przeszłości i teraźniejszości”. Zaznaczył, że „celem współpracy jest między innymi poprawa tej sytuacji i przyczynienie się do tego, aby zwłaszcza młode pokolenie, studenci, zainteresowało się bardziej białoruskimi problemami, dotyczącymi kultury i historii. Nasza katedra zajmuje się tym od ostatnich lat, a podpisana umowa powinna dać nowy impuls”. 

Autor:
budzma.org | Tłumaczenie: Palina Siamenava

Żródło:
https://budzma.org/news/dasledchy-tsentr.html

Udostępnij
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.
Treść wiadomości jest wymagana.


INNE WIADOMOŚCI


NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE