2023-11-23 18:44:25 Sajfiddin Karajew, Asia-Plus | Tłumaczenie: Wioletta Sitarska
Obecnie kobiety stanowią prawie połowę światowej siły roboczej w gospodarstwach rolnych i to one produkują 80% żywności w krajach rozwijających...