Strona Główna >> Białoruś >> Warto wiedzieć >> W obchodach z okazji 80-lecia bitwy pod Lenino wzięli udział Polacy, Białorusini i Rosjanie

2023-10-14 14:30:49

W obchodach z okazji 80-lecia bitwy pod Lenino wzięli udział Polacy, Białorusini i Rosjanie

Pomimo fatalnej pogody i intensywnych opadów, w centrum agromiasteczka Lenino pojawiło się mnóstwo osób. Władze obwodu mohylewskiego oraz rejonu horeckiego, młodzież, weterani, delegacje z Polski i Rosji przyjechali tutaj na obchody z okazji 80. rocznicy bitwy pod Lenino, aby oddać cześć bohaterom walczącym na tych ziemiach w trakcie Wielkiej Wojny Ojczyźnianej.

Zdjęcie: Obchody bitwy pod Lenino, Źródło: aktualności @Belaya Rus

Uroczystości w agromiasteczku rozpoczęto od złożenia wieńca pod pomnikiem Gwiazdy, następnie nad mogiłami polskich i rosyjskich żołnierzy minutą ciszy uczczono poległych, którzy na zawsze pozostali na tej ziemi.  

12 października 1943 roku u progu tej białoruskiej wsi miał miejsce chrzest bojowy 1. Polskiej Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki. Utworzona z polskich patriotów jednostka szturmowała pozycje faszystowskich obrońców, przełamując wrogą linię obrony. W czasach Białoruskiej SR w tum miejscu powstało Muzeum Polsko-radzieckiej przyjaźni wojskowej. Zbudowana z żelbetonu, szkła i aluminium konstrukcja przypominająca kształtem hełm wojskowy do dzisiaj robi wrażenie. W środku znajduje się oddział horeckiego muzeum historyczno-etnograficznego, gdzie umieszczono ponad 2,5 tys. eksponatów. Na wystawie jest broń, elementy wyposażenia, rzeczy osobiste walczących, a także liczne dokumenty i fotografie z czasów wojny oraz diorama pt. Walka pod Lenino, na której utrwalono punkt kulminacyjny ataku sowieckich i polskich oddziałów.  

Przed pomnikiem symbolizującym najistotniejszą broń walczących, czyli opór, mówiono przede wszystkim o zwycięstwie osiągniętym dzięki tysiącom oddanych żyć sowieckich i polskich żołnierzy. Wspominano o tym, że polegli walczyli o życie w pokoju i przyjaźni w przyszłości.  

Pamiętam czasy, kiedy przyjeżdżali tutaj weterani z Polski, ci, którzy walczyli tutaj, pod Lenino. Pamiętam ich serdeczność. I dzisiaj znowu jesteśmy świadkami tego, że prawda historyczna znajdzie swoją drogę. Widzimy Polaków w różnym wieku, wiemy, że przywracamy naszą wspólną pamięć, wspólne zwycięstwa i sukcesy. To pokazuje, że powinniśmy wciąż spotykać się w takich miejscach: rozmawiać o przeszłości, zastanawiać się nad teraźniejszością i wspólnie tworzyć plany na przyszłość. A nasze narody mają takie plany – podkreślił zastępca przewodniczącego Obwodu mohylewskiego, Walerij Małaszko.  

 

Dział:

Udostępnij
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.
Treść wiadomości jest wymagana.