Strona Główna >> Azerbejdżan >> Polityka >> Azerbejdżan na granicy z Armenią utworzył 19 nowych baz wojskowych

2023-10-15 12:48:47

Azerbejdżan na granicy z Armenią utworzył 19 nowych baz wojskowych

BAKU, 6 października – RIA Nowosti. Azerbejdżan na granicy z Armenią utworzył 19 nowych baz wojskowych i 140 posterunków przygranicznych, oświadczył szef Państwowej Służby Granicznej Azerbejdżanu Elczin Gulijew.

Sputnik / Murad Orudżew | Kolejka samochodów na punkcie kontrolno-przejściowym Laçın przy wjeździe w korytarz laczyński. Zdjęcie archiwalne.

„Na wyzwolonej spod okupacji granicy państwa z Armenią (rejony Zəngilan, Qubadlı, Kəlbəcər – red.) natychmiast wznowiono działalność służb granicznych. Założono 19 nowych kompleksów baz wojskowych, odpowiadających za zorganizowanie nadzoru i obrony granicy państwa z Armenią, przechodzącej przez rejony Zəngilan, Qubadlı i część rejonu Laçın, 140 przygranicznych posterunków, przejścia graniczne EyvazlıQazançı. W międzynarodowych portach lotniczych Zəngilan i Füzuli uruchomiono kontrole graniczne” – podaje Gulijew w artykule, opublikowanym w czasopiśmie „Azerbejdżan”.

Szef jednostki zaznaczył, że na wymienionych obszarach Państwowa Służba Graniczna wybudowała 160 kilometrów nowych dróg, przeprowadziła nie tylko generalne, ale także bieżące remonty 225 kilometrów dróg, oczyściła z min i niewybuchów 2456 hektarów terytorium, zlokalizowała i zneutralizowała 1530 min przeciwpiechotnych i 1762 min przeciwpancernych i 294 niewybuchy. 

Autor:
ria.ru | Tłumaczenie: Wioletta Sitarska

Żródło:
https://ria.ru/20231006/karabakh-1900903221.html

Udostępnij
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.
Treść wiadomości jest wymagana.